Petaredbackens Byalag

[ Logga In ]
Styrelsen Festkommitté:
Ordförande
Thomas Johansson 0739-029587
Sekreterare
Sofia Samuelsson 0736-597478
Kassör
Per Erik Isaksson 0738-066560
Göran Samuelsson 0760-508185  
     
     
Aktivitetskommitté: Projektskommitté:  
Per Erik Isaksson 0738-066560
Anders Karlsson 0707-232553
     
Medlemsavgift  
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 828-2444, vänligen märk inbetalningen med namn på samtliga medlemmar som betalningen avser.  
Årsavgiften är 50 kr/person över 18 år  
   
Vid frågor kontakta vår kassör